Commentaar PFR 2018-0050

J. Huijer en I. Weijers | 16-04-2018

Acceptatie van hulp als grond voor de ondertoezichtstelling. Commentaar bij Hoge Raad 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:218.

1. In deze zaak betreft het de interpretatie van het tweede cumulatieve vereiste voor oplegging van een ondertoezichtstelling, ex artikel 1:255 lid 1 sub a BW: de noodzakelijke zorg voor het wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging wordt door de ouder(s) met gezag en de minderjarige ‘niet of onvoldoende geaccepteerd’. Dit vereiste is met de inwerkingtreding van de Wet...

Archief