Naar boven ↑

J. Huijer

Joost Huijer is als universitair docent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens onderzoeker bij het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF). Hij is gespecialiseerd in het jeugdbeschermingsrecht. In zijn onderzoek analyseert hij het besluitvormingsproces in jeugdbeschermingszaken met concrete aandacht voor de rechtspositie van betrokkenen. Daarnaast is hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht en auteur voor de Groene Serie Personen- en Familierecht