mr. S.F.M. Wortmann (hoofdredacteur)

Zw_sylvia_wortmann

Sylvia Wortmann was tot 1 augustus 2012 bijzonder hoogleraar personen- familie- en jeugdrecht te Groningen. Zij is raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam, annotator van familierecht jurisprudentie en tevens (hoofd)redacteur van verschillende uitgaven. Haar hoofdfunctie oefent zij uit bij de Raad van State.

mr. drs. W.J. Duker

Janine_duker

Janine Duker werkt als jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming Noord-Nederland, locatie Groningen. Daarvoor is zij werkzaam geweest als juridisch medewerker bij het team Familie en Jeugd van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Zij was in die functie onder meer lid van de landelijke expertgroep IPR. Janine heeft Orthopedagogiek en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd.

prof. dr. C.J. Forder

Zw_prof_dr_c_forder

Caroline Forder is bijzonder hoogleraar rechten van het kind aan de Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat bij Hamerslag & Van Haren Advocaten te Amsterdam en zelfstandig onderzoekster/auteur.

 

Ze is medewerker personen- en familierecht van het Nederlands Juristenblad en het NJCM-Bulletin. In 2012 publiceerde ze, samen met W. Duijst en A. Wolters (red.), Kindvriendelijke opsluiting, Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten, Stichting NJCM-Boekerij 53, 2012. Zij heeft bijgedragen aan het Commentaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Artikel 8 en het familierecht), Sdu uitgevers en de Groene Kluwer (kinderbeschermingsmaatregelen). Haar oratie Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind (een bundel met bijdragen van zeven andere auteurs) verscheen in 2013 bij Boom Juridische uitgevers.