Naar boven ↑

M. van den Brink

Marjolein van den Brink is universitair docent bij het SIM (Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten) van de Universiteit Utrecht en als onderzoeker verbonden aan UCERF. In het verleden was ze onder meer lid van de Commissie Gelijke Behandeling (het huidige College voor de Rechten van de Mens). Haar onderzoek is gericht op kwesties die te maken hebben met gelijkheid, marginalisering en uitsluiting. Op dit moment focust ze op mensenrechten en gender (inclusief LHBTI kwesties), en onderzoekt thema’s zoals juridische sekse, migratie en intieme en familierelaties).