Naar boven ↑

mr. B. Laterveer

Bob Laterveer is werkzaam als senior juridisch adviseur bij het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak. Hij is afgestudeerd in het notarieel recht aan de Universiteit Leiden en korte tijd werkzaam geweest als kanditaat-notaris voordat hij in 2002 overstapte naar de rechtspraak. Hij is bijna 20 jaar (deels) werkzaam geweest bij de rechtbank Den Haag als stafjurist en sinds 2015 is hij ook secretaris van de expertgroep jeugdrechters. De expertgroep jeugdrechters is een landelijk overlegorgaan van jeugdrechters en raadsheren belast met de behandeling van jeugdzaken. Het doel van deze expertgroep is onder meer het uitwisselen van vakinhoudelijke kennis en expertise tussen de gerechten en het bijdragen aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van de jeugdrechtspraak.