Nieuwsbericht

SW | 29 juni 2020 16:09 | internetconsultatie.nl

Wetsvoorstellen strafbaarstelling kinderkoop en wensouderverlof.

In aanvulling op het conceptwetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming zijn twee conceptvoorstellen voor internetconsultatie vrijgegeven.
Dit betreft in de eerste plaats een strafbaarstelling van kinderkoop. In een nieuw artikel 151d lid 1 Sr wordt kinderkoop strafbaar gesteld. Deze strafbaarstelling heeft enerzijds tot doel de bescherming van de waardigheid van het kind zodat het niet als handelswaar wordt behandeld. Anderzijds de bescherming van de vrouw zodat zij niet onder oneigenlijk wordt beïnvloed bij haar beslissing een kind te dragen en baren met de intentie het kind over te dragen aan een ander, dan wel de bescherming van de ouder(s) of verantwoordelijke van het kind zodat hij of zij niet oneigenlijk wordt beïnvloed bij de beslissing het kind over te dragen aan een ander.
Het wensouderverlof betreft het andere voorstel. Met de introductie van wensouderverlof wordt gewaarborgd dat beide wensouders in de periode rond de geboorte zes weken betaald verlof kunnen genieten.
De einddatum van de internetconsultatie is 17 juli 2020.

Lees verder