Nieuwsbericht

SW | 02 juni 2020 16:52 | CBS

Brede welvaart in 2019 ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen.

Welvaart gaat over meer dan economie en inkomen. Ook factoren als gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een rol. Al die factoren samen vormen het concept ‘brede welvaart’. Die brede welvaart was in 2019 niet gelijk verdeeld. Hoogopgeleiden en mensen met een Nederlandse achtergrond komen op veel indicatoren van brede welvaart bovengemiddeld uit, terwijl laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond er juist vaak ongunstiger voor staan. Vrouwen scoren op vijf indicatoren beter dan mannen, terwijl op vijf andere indicatoren mannen juist beter scoren.
Op vijf indicatoren van brede welvaart komen vrouwen gunstiger uit dan mannen. Zij rapporteren minder vaak dat zij slachtoffer zijn van (traditionele) criminaliteit, zij doen vaker aan vrijwilligerswerk en zij hebben ook meer dan mannen wekelijks contact met familie, vrienden en/of buren. Ook zijn vrouwen, vergeleken met mannen, vaker tevreden met de hoeveelheid vrije tijd die ze hebben.
Vrouwen hebben tot slot minder vaak overgewicht (40 procent) dan mannen (48 procent).
Het aantal indicatoren van brede welvaart waarop mannen gunstiger uitkomen dan vrouwen ligt ook op vijf. Mannen geven aan zich minder vaak onveilig te voelen in de eigen buurt, hebben vaker vertrouwen in andere mensen en ervaren hun gezondheid relatief vaak als (zeer) goed. Ook heeft een groter deel van de mannen betaald werk. Zij hebben relatief vaak een hoog persoonlijk welzijn. Dat is een samenvattende maat voor het welbevinden op diverse terreinen van het leven. In 2019 had 68 procent van de mannen een hoog persoonlijk welzijn, tegen 62 procent van de vrouwen.

Lees verder