Nieuwsbericht

SW | 04 mei 2020 18:12 | internetconsultatie.nl

Conceptwetsvoorstel tot invoering van deelgezag in consultatie gegeven.

Op 24 april 2020 is het conceptwetsvoorstel tot introductie van deelgezag over minderjarige kinderen voor personen die in een nauwe betrekking tot het kind staan, opengesteld voor consultatie. De consultatietermijn eindigt op 24 mei 2020.
Deelgezag beoogt de (rechts)positie te verstevigen van degene die samen met de ouders voor een kind zorgt en biedt deze gezinnen een oplossing voor problemen die ze bij de dagelijkse opvoeding en verzorging kunnen tegenkomen. Deelgezag biedt ouders met gezag of de voogd de mogelijkheid om samen met maximaal twee andere personen ook naar buiten herkenbaar de verantwoordelijkheid te dragen voor de dagelijkse beslissingen over de opvoeding en verzorging. Ook krijgt de deelgezagdrager een recht op informatie van beroepskrachten, zoals leraren van de school van het kind. Deelgezag biedt een uitkomst in de situatie dat al voor de geboorte de wens van de ouders is om met een of twee feitelijke meerouders voor het kind te zorgen. En ook na de geboorte kan deelgezag uitkomst bieden. Voor de alleenstaande moeder die met haar ouders voor het kind zorgt. Of een vader die samen met zijn nieuwe partner (stiefouder) voor zijn kinderen gaat zorgen. Deelgezag biedt maatwerk in dergelijke situaties.

Lees verder