Nieuwsbericht

SW | 04 mei 2020 18:11 | Kamerstukken II 2019/20, 35287, nr. 11

Beoogde inwerkingtredingsdatum Wet pensioenverdeling bij scheiding naar 1 januari 2022.

De Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel over de pensioenverdeling bij scheiding niet meer voor het zomerreces te behandelen. Daardoor is de beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wet van 1 januari 2021 niet langer haalbaar.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer bij brief van 21 april 2020 medegedeeld dat de inwerkingtredingsdatum met een jaar opschuift naar 1 januari 2022.
De minister schrijft dat het wenselijk is voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals dat geruime tijd voor de scheiding duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen, en welk regime van pensioenverdeling van toepassing is. Verder moet er voor pensioenuitvoerders voldoende voorbereidingstijd zijn om hun werkwijzen en administraties aan te passen. Er wordt een nota van wijziging ingediend om de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel te zetten op 1 januari 2022.