Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind.

Bij de Tweede Kamer is op 1 april 2020 ingediend het wetsvoorstel tot invoering van een meer inhoudelijk adviesrecht voor gemeenten wanneer een schuldenbewind is ingesteld. Als de gemeente aan de kantonrechter heeft kenbaar gemaakt dat zij advies wil uitbrengen over de vraag of een schuldenbewind de meest passende maatregel is voor iemand die schulden heeft en er wordt een schuldenbewind ingesteld, dan gaat de gemeente bekijken of het schuldenbewind wel de juiste maatregel is. Daarvoor moet de bewindvoerder binnen drie maanden na de instelling van het schuldenbewind de boedelbeschrijving en het plan van aanpak opsturen naar de gemeente. De gemeente kan de rechter dan adviseren het schuldenbewind te beƫindigen. De rechter beslist daarover. Een schuldenbewind moet voortaan altijd voor bepaalde tijd worden ingesteld.

Lees verder