Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 24 maart 2020 08:56 | Kamerstukken II 2019/20, 35287, nr. 10

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 aangemeld voor mondelinge behandeling in Tweede Kamer.

Uit de lange termijnagenda van de Tweede Kamer blijkt dat de nieuwe wet pensioenverdeling bij scheiding klaar is om mondeling behandeld te worden door de Tweede Kamer.
Op 9 maart 2020 heeft de regering de nota naar aanleiding van het nader verslag aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin worden nadere vragen van de fracties van het CDA en D66 beantwoord. Voor het CDA is vooral de wijze waarop het partnerpensioen wordt verdeeld bij scheiding belangrijk. De regering heeft voorgesteld dat net zo te verdelen als het ouderdomspensioen. De fractie van D66 vroeg naar de mogelijkheid van een regeling voor de pensioenverdeling door ongehuwd samenwonenden. De wet geldt voor hen namelijk niet.