Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 24 maart 2020 08:56 | VNG, eindrapport ‘Gecertificeerde instellingen in beeld’

Gemeenten en gecertificeerde instellingen (GI’s) pakken de problemen bij de GI’s aan.

De inspecties IGJ en JenV hebben in november 2019 de noodklok geluid over de situatie bij de GI’s en in de jeugdbeschermingsketen; kwetsbare kinderen worden momenteel onvoldoende beschermd. Als onderliggende knelpunten noemden de inspecties de financiële situaties van de GI’s, werkdruk van medewerkers, personeelsproblemen, wachtlijsten en problemen bij het vinden van passende jeugdhulp.
Van elke GI is een foto gemaakt met positieve punten, knelpunten en mogelijke oplossingen. Vervolgens hebben de regio’s en GI onder leiding van de accounthoudende regio een verbeterplan voor de GI opgesteld om de knelpunten daadwerkelijk aan te pakken.
Met deze acties hebben gemeenten en GI’s in korte tijd in kaart gebracht wat er nodig is om de bescherming en hulp aan deze kinderen te verbeteren en hoe zij dit gaan bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van heldere afspraken tussen gemeenten en GI’s over het inzetten van jeugdhulp, een gezamenlijke HR-portal om in deze krappe arbeidsmarkt meer medewerkers te leveren en het verbeteren van de samenwerking tussen regio’s bij de contractering van de GI. Dit draagt allemaal bij aan een betere bedrijfsvoering van de GI, zodat professionals meer ruimte hebben om hun belangrijke werk te doen.
De VNG heeft daarnaast de afgelopen maanden kritisch met haar leden teruggekeken op de regionale samenwerking die nodig is om specialistische jeugdhulp gezamenlijk beschikbaar te houden. De eerste stappen zijn gezet. De VNG komt in dat kader met een norm voor opdrachtgeverschap. Doel van de norm is de stabiliteit en de aanspreekbaarheid van regio’s te vergroten en dat in eigen kring te regelen.

Lees verder