Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 24 februari 2020 16:13 | Kamerstukken II 2020/21, 35287, nr. 9 (nota naar aanleiding van het verslag)

Minister Koolmees: geen verplicht pensioenplan bij scheiding.

Pensioenuitvoerders zouden het een goed idee vinden om bij scheiding de partners te verplichten een pensioenplan op te stellen. Zo’n verplicht plan zou ervoor moeten zorgen dat mensen bewust afspraken maken over pensioenverdeling. Een verplichting tot een pensioenplan gaat de regering te ver. Dat zou betekenen dat de rechter het scheidingsverzoek niet kan afhandelen, maar moet aanhouden totdat zo’n plan er is. Pensioen is weliswaar belangrijk, maar niet zo belangrijk dat een scheiding zonder afspraken over het pensioen niet zou kunnen doorgaan. Een pensioenplan is van andere orde dan een ouderschapsplan, waarin de afspraken over de kinderen zijn opgenomen. Bovendien biedt de Wet pensioenverdeling bij scheiding al een verdeling als er geen andere afspraken zijn gemaakt. De regering beziet vooral hoe de informatievoorziening hierover kan worden verbeterd.