Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 27 januari 2020 16:54 | Kamerstukken II 2019/20, 34605, nr. 1-6

Initiatiefwetsvoorstel automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning ingediend.

De initiatiefnemers Bergkamp (D66) en Van Wijngaarden (VVD) hebben drie jaar na het advies van de Raad van State het wetsvoorstel tot automatische koppeling van gezag aan de erkenning, bij de Tweede Kamer ter behandeling ingediend.
Het wetsvoorstel verbindt aan de erkenning automatisch het gezag over het kind voor de erkenner. Door de erkenning krijgen de ouders daarmee gezamenlijk het gezag. Dat is alleen anders als de moeder en de erkenner tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand of in een notariƫle akte van erkenning verklaren dit niet wenselijk te vinden. Door het wetsvoorstel krijgen de moeder en de erkenner een meer gelijkwaardige positie.
Wanneer de moeder toestemming tot erkenning heeft geweigerd en de rechter vervangende toestemming tot erkenning verleent, is aan de erkenning geen gezag verbonden en ontstaat dus geen gezamenlijk gezag.