Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 22 december 2019 15:13 | Brief aan de Tweede Kamer van de minister voor Rechtsbescherming d.d. 16 december 2019, kenmerk 2776620 met bijlage

Wetgevingsprogramma personen- en familierecht.

Op 16 december 2019 zond de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer een overzicht van het wetgevingsprogramma personen- en familierecht.
Daaruit komt het volgende onder meer naar voren:
Transgenderwet: internetconsultatie tot 12 februari 2020;
Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind: indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer begin 2020;
Wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming: consultatie begin 2020;
Wetsvoorstel deelgezag: consultatie: begin 2020;
Wetsvoorstel aanpassing Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie: consultatie rond zomer 2020;
Wetsvoorstel dubbele geslachtsnaam: consultatie rond zomer 2020;
Wetsvoorstel uitsluiting erkenning kindhuwelijken: adviesaanvraag Staatscommissie IPR en ACVZ voor de zomer 2020;
Wetsvoorstel toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen: middellange termijn.