Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 09 december 2019 15:39 | Kamerstukken II 2019/20, 35348, 1-4

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap bij de Tweede Kamer ingediend.

‘Huwelijkse gevangenschap’ is een situatie waarin de (voormalige) partner weigert mee te werken aan de beëindiging van een eerder gesloten religieus huwelijk.
In het wetsvoorstel kan als nieuwe nevenvoorziening bij de scheiding aan de rechter gevraagd worden een bevel te geven om mee te werken aan de ontbinding van het religieuze huwelijk. Verder wordt voorgesteld dat partijen in een religieus huwelijk in beginsel verplicht zijn hun medewerking te geven aan de religieuze scheiding.