Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 09 december 2019 15:40 | Brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer van 5 december 2019, kenmerk 2765999

Onderzoek preferentie kinderalimentatievordering.

De Minister voor Rechtsbescherming staat in beginsel positief tegenover het preferent maken van de kinderalimentatievordering. Dan kan er meer alimentatie worden geïnd, ook al zijn er andere crediteuren die tegelijkertijd ook hun vordering op de schuldenaar willen verhalen. De minister gaat de komende tijd onderzoeken hoe aan een preferentie vormgegeven kan worden. Dat roept wel complexe vragen op, omdat het toekennen van een preferentie raakt aan de positie van andere schuldeisers.