Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 09 december 2019 15:41 | Brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer van 5 december 2019, kenmerk 2765999

Internetconsultaties wetsvoorstellen over draagmoederschap en deelgezag: begin 2020, aanpassing transgenderwet: eind 2019.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft bekendgemaakt dat begin 2020 het wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming voor internetconsultatie gereed is. Het voorstel treft een regeling voor het ontstaan van afstammingsrelaties na draagmoederschap en versterkt het recht van het kind op afstammingsinformatie.
Verder zal ook een wetsvoorstel deelgezag begin 2020 voor internetconsultatie gereed zijn. Dit voorstel biedt een mogelijkheid om de relatie te versterken tussen het kind en anderen dan de ouders die een grote rol in diens verzorging en opvoeding spelen.
Eind 2019 zal een wetsvoorstel tot aanpassing van de transgenderwet in consultatie gaan. Dit voorstel verruimt de mogelijkheden voor transgender personen om de juridische geslachtsregistratie te wijzigen door het schrappen van de nu nog vereiste deskundigenverklaring. Verder zal de mogelijkheid worden geopend van een wijzigingsmogelijkheid van de geslachtsaanduiding voor minderjarigen jonger dan 16 jaar.