Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 11 november 2019 14:02 | Brief aan de Tweede Kamer van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming, 7 november 2019, kenmerk 1607421-198237-J

Organisatie jeugdzorg opnieuw op de schop om de jeugdhulp te verbeteren.

In het belang van het kind, van gezinnen en van de professionals gaat de sinds 2015 bestaande ordening van de jeugdzorg op de schop. Dat betreft de meer complexe jeugdhulp (jeugdzorg +), de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de forensische zorg. Daartoe zal de Jeugdwet gewijzigd worden. De jeugdregio’s worden versterkt door duidelijkheid te scheppen over de inrichting en taken van de jeugdregio’s. Geregeld gaat worden op welk schaalniveau jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering worden georganiseerd. Bij de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zullen specifieke zorgvuldigheidseisen in acht genomen moeten worden, zoals bij weinig voorkomende specialistische jeugdhulp de verplichting tot het maken van meerjarige afspraken, het waarborgen van de continuïteit van zorg en voldoende tijd om veranderingen door te voeren als bijvoorbeeld de inkoop tot andere aanbieders leidt. Er zal ook de mogelijkheid komen om eisen te stellen aan de prijzen die gemeenten met jeugdhulpaanbieders afspreken. De werkdruk van de GI’s wordt aangepakt.