Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 11 november 2019 14:04 | CBS

Aantal jongeren met jeugdzorg neemt alsmaar toe: 366.000 in eerste halfjaar 2019.

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen jongeren van 0 tot 18 jaar. Van hen ontvingen 336.000 jongeren jeugdhulp in natura. Ruim 36.000 jongeren kregen jeugdbescherming en 7.000 jongeren kregen jeugdreclassering, 30.000 jongeren hadden naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Aldus het CBS.
Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt vanaf 2015. In de eerste helft van dat jaar kregen 319.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In de eerste helft van 2018 waren het er bijna 361.000. Inmiddels zijn het er 366.000 (eerste halfjaar 2019). Dit laatste cijfer is voorlopig. In voorgaande jaren waren de definitieve cijfers telkens 5 à 6 procent hoger dan de voorlopige resultaten.
Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in jeugdhulpgebruik. In gemeenten in het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg kreeg meer dan 13 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp. In deze regio’s was ook het aandeel jongeren met jeugdbescherming relatief hoog. Het CBS heeft geen zicht op de mogelijke oorzaken van de regionale verschillen in jeugdzorggebruik. Sociale en economische omstandigheden kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook beleidskeuzen die gemeenten gemaakt hebben bij de inrichting van de jeugdzorg.

Lees verder