Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 14 oktober 2019 19:19 | Antwoorden op Kamervragen van het lid Bergkamp, kenmerk 2707289

Minister ziet geen reden voor invoering van meerderjarigenadoptie.

De minister voor Rechtsbescherming ziet geen reden tot invoering van meerderjarigenadoptie. Adoptie is primair een kinderbeschermingsmaatregel. Bedoeld voor kinderen die niet bij hun eigen ouders of een ander gezin (in het land van herkomst) kunnen opgroeien. Daarom heeft de maatregel betrekking op minderjarige kinderen. Een bezwaar tegen meerderjarigenadoptie is dat het zou kunnen leiden tot omzeiling van regelingen waarin afstamming een rol speelt, zoals in het erfrecht, nationaliteits- en migratierecht. Maar bijvoorbeeld ook bij de overdraagbare melkveefosfaatreferentie.