Nieuwsbericht

SW | 30 september 2019 15:49 | Brief aan de Tweede Kamer van 26 september 2019 met reactie op de tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, kenmerk 1576646-194828-PG

Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting aangekondigd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, een wijziging aangekondigd van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit doet de minister naar aanleiding van een evaluatie van die wet.
Belangrijk is dat de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting toezicht gaat houden op het maximale aantal kinderen dat door één donor mag worden verwekt. De Stichting kan halfbroers en halfzusters desgewenst met elkaar in contact brengen.
Er komt een adviescommissie bij de Stichting die de zwaarwegende belangen gaat beoordelen die een donor kan aanvoeren om zijn naam niet bekend te maken.
Ook de samenstelling van het bestuur van de Stichting zal worden gewijzigd.
Verder zal de verplichting van vruchtbaarheidsklinieken om medische gegevens en resultaten van bloedgroeptypering te verstrekken worden geschrapt uit de wet.