Nieuwsbericht

SW | 30 september 2019 15:50 | Kamerstukken II 2018/19, 35287, 1-4

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 bij de Tweede Kamer ingediend.

Ex-partners hoeven na scheiding niet langer om pensioenverevening te vragen.
Het wetsvoorstel introduceert bij scheiding een pensioenverdeling door conversie van het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen. Deze vindt automatisch in geval van scheiding plaats, tenzij de ex-partners binnen zes maanden na de scheiding een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een overeenkomst met afwijkende afspraken (bijv. uitsluiting van pensioenverdeling en van pensioenverevening) aan de pensioenuitvoerder hebben overgelegd. De rekenregels voor de conversie worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. In de wet wordt ook geregeld dat de periode waarover het bijzonder nabestaandenpensioen wordt toegekend, beperkt wordt tot de huwelijkse periode. De wet geldt voor scheidingen na de datum van inwerkingtreding van de wet. Voor scheidingen voordien blijft de bestaande wetgeving gelden.