Nieuwsbericht

SW | 16 september 2019 14:44 | Brief aan de Tweede Kamer van de minister voor rechtsbescherming, nr. 2643486

Drie veranderingen bij naamswijziging; dubbele achternaam.

De minister voor Rechtsbescherming gaat de regels voor naamswijziging bij seksueel misbruik wijzigen. Er komt een expliciete grondslag voor naamswijziging in de gevallen van onherroepelijke veroordeling wegens seksueel misbruik, waarbij het slachtoffer de naam ontleent aan de dader. In deze gevallen is de naamswijziging nu al gratis. Ook als een onherroepelijke veroordeling ontbreekt kan wegens lichamelijke of geestelijke hinder naamswijziging worden verkregen. Voor deze situaties zullen de procedures administratief vergemakkelijkt worden. Verder zal de minister in vergelijkbare gevallen met een onherroepelijke veroordeling wegens seksueel misbruik de mogelijkheid voor gratis naamswijziging verruimen.
Er wordt ook een wetsvoorstel voorbereid om dubbele achternamen toe te staan. Dat wetsvoorstel zal pas in de loop van 2020 bij de Tweede Kamer worden ingediend.