Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 16 september 2019 14:45 | CBS

Aantallen huwelijken en geregistreerd partnerschappen van personen van gelijk geslacht 2010-2018.

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. In veel steden ligt dit aandeel hoger. Amsterdam telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee mannen, in Nijmegen is het aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen het grootst.
In de periode 2010-2018 werd 1,1 procent van de 586.000 huwelijken voltrokken tussen twee vrouwen, en 0,9 procent tussen twee mannen. Ook bij de 114.000 partnerschappen die werden gesloten in die periode kwam de combinatie van twee vrouwen (2,1 procent) iets vaker voor dan die van twee mannen (1,9 procent). Bij partnerschappen komt het nog steeds wat vaker voor dan bij huwelijken dat de partners van gelijk geslacht zijn.
Het aandeel partners van gelijk geslacht onder de nieuw gesloten verbintenissen verschilt sterk tussen gemeenten. In het algemeen komen verbintenissen tussen partners van gelijk geslacht meer voor in steden dan in kleine gemeenten. Amsterdam springt eruit wat betreft verbintenissen tussen twee mannen: in de hoofdstad betrof 3 procent van de huwelijken en 8,5 procent van de partnerschappen een combinatie van twee mannen. Dit aandeel is ongeveer drie keer zo groot als in Rotterdam. Na Amsterdam werden naar verhouding de meeste verbintenissen tussen twee mannen gesloten in Arnhem (2,1 procent) en Maastricht (1,8 procent).

Lees verder