Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 03 september 2019 10:44 | Brief van 26 augustus 2019 aan de Tweede Kamer, kenmerk 2682228

Wetsvoorstel toezicht op vermogensbewind bij minderjarigen: tweede helft 2020.

In antwoord op Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) over toezicht op het vermogensbeheer van minderjarigen, heeft de minister voor Rechtsbescherming medegedeeld dat hij voornemens is om een wetsvoorstel over het toezicht op bewind bij minderjarigen in de loop van 2020 in consultatie te brengen. Mede afhankelijk van de reacties en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State zou het wetsvoorstel dan in de tweede helft van 2020 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend.