Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 05 augustus 2019 17:22 | Brief aan de Tweede Kamer; kenmerk 2649034

Wet herziening partneralimentatie: inwerkingtreding op 1 januari 2020.

De minister voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer medegedeeld dat het kabinet de door de Eerste Kamer aanvaarde Wet herziening partneralimentatie voor bekrachtiging door de Koning voordraagt. Daarna wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet zal per 1 januari 2020 in werking treden.