Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 05 augustus 2019 17:25 | Bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 33 836, nr. 44, Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Scheiden zonder schade: stand van zaken nieuwe scheidingsprocedure, gezinsvertegenwoordiger.

Inzet van de nieuwe scheidingsprocedure is de juridische afwikkeling zo snel en zo de-escalerend mogelijk te laten verlopen, gezamenlijke beslissingen te stimuleren, waar het kan ontdaan van elementen van tegenspraak. Het idee is om in plaats van een verzoek en een verweer één processtuk te hebben met daarin ook de punten waarover overeenstemming bestaat. Bekeken wordt welke rol de gezinsvertegenwoordiger hierbij kan spelen. Maar met behoud van het goede. Het overgrote deel van de scheidingszaken (86%) verloopt zonder tegenspraak. Zaken die goed lopen, moeten goed kunnen blijven gaan. In regiolabs wordt uitgezocht voor welke scheidende ouders een nieuwe scheidingsprocedure gewenst is en of (en welke) aanvullende instrumenten nodig zijn voor deze en overige zaken. Regiolabs komen in de arrondissementen Den Haag en Oost-Brabant.