Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 22 juli 2019 16:31 | Kamerbrief van de minister voor Rechtsbescherming de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2019, kenmerk 2650555

Brief aan de Tweede Kamer: regeling draagmoederschap en deelgezag in nieuwe gezinsvormen.

Het kabinet neemt maatregelen om het familierecht beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. Er komt een procedure voor draagmoederschap, een register met informatie over de biologische afstamming van kinderen en een regeling voor deelgezag voor opvoeders.
Draagmoederschap
Voor het draagmoederschap komt er een regeling die bescherming biedt aan het kind, de draagmoeder en toekomstige ouders. Straks zijn de wensouders vanaf de geboorte van het kind de juridische ouders. Nu is dat nog de draagmoeder. Onder de nieuwe regeling bekijkt de rechter vooraf of aan alle voorwaarden voor draagmoederschap is voldaan. Dit biedt zekerheid over bijvoorbeeld naam en nationaliteit vanaf de geboorte, en op bescherming tegen verkoop van het kind. Ook komen er duidelijkere regels over hoe met buitenlands draagmoederschap wordt omgegaan.
Afstammingsgegevens
Ieder kind moet kunnen weten waar hij of zij vandaan komt, van wie hij of zij biologisch afstamt. Dat is van belang voor de ontwikkeling van de identiteit van het kind. Of het kind nu is geadopteerd, geboren uit een draagmoeder of verwekt met donorzaad. Deze informatie moet altijd makkelijk te vinden zijn, juist om problemen voor kinderen te voorkomen. Nu zijn deze gegevens soms onvolledig en moeilijk te achterhalen. Daarom komt er één loket waar alle beschikbare informatie over oorsprong op te vragen is.
Deelgezag
Voor nieuwe gezinsvormen (zoals bijvoorbeeld stiefouders) wordt deelgezag mogelijk gemaakt. Personen die een belangrijke rol in de verzorging en opvoeding van een kind spelen, kunnen het deelgezag krijgen. Dat is een pragmatische oplossing die meer zekerheid biedt voor de band tussen kind en verzorger.