Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

De tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) die beoogt kinderen en hun ouders gegevens te bieden over de zaad- of eiceldonor levert een gemengd beeld op. De registratie van gegevens van donoren is verbeterd, maar veel aanbevelingen uit de eerste evaluatie die zich richtten tot de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) zijn niet uitgevoerd. Er zijn knelpunten rond het functioneren van de SDKB die zes jaar geleden al bestonden en er nog steeds zijn.
De toekomstbestendigheid van de Wdkb en de kans dat de wet slaagt in het realiseren van zijn doelstellingen hangt voor een belangrijk deel samen met een andere taakopvatting door de SDKB. Zonder een meer betrokken en ook proactieve taakvervulling is de toekomstbestendigheid van de Wdkb onvoldoende gewaarborgd. Het verdient, aldus het evaluatierapport, aanbeveling dat de minister zich spoedig beraadt op het functioneren van de SDKB en maatregelen neemt, teneinde de belangen van allen die zijn betrokken bij het tot stand brengen van donorzwangerschappen in de vereiste mate te eerbiedigen.

Lees verder