Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 13 mei 2019 14:47 | Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten, Significant, Ministerie van VWS, p. 5-7

Meer jeugdhulp in de periode 2015-2017.

In 2017 is het aantal unieke jongeren met jeugdhulp ten opzichte van 2016 met 4,4% toegenomen. De stijging in de periode 2015-2017 was 12%. De cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geduid.
De toename van jeugdhulp verschilt per type jeugdhulp. De algemene verwachting ten tijde van de decentralisatie was dat de inzet van jeugdhulp, met name de zwaardere vormen van zorg, na verloop van tijd zou afnemen. Die verwachting is geen bewaarheid geworden. De inzet van hulp door wijkteams stijgt harder dan andere vormen van jeugdhulp; de inzet van pgb’s neemt af.