Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 29 april 2019 15:52 | Kamerstukken I 2018/19, 34 231, C

Wet herziening partneralimentatie: memorie van antwoord Eerste Kamer uitgebracht.

Op 17 april 2019 heeft de Eerste Kamer de antwoorden van de initiatiefnemers ontvangen op de vragen die de Kamer in februari 2019 had gesteld.
In de memorie van antwoord gaan de initiatiefnemers Van Oosten, Kuiken en Groothuizen uitgebreid in op alle gestelde vragen. Daaraan voorafgaand zetten zij nog eens uiteen wat hun redenen zijn voor een beperking van de alimentatieduur van twaalf jaar tot vijf jaar. De huidige duur wordt onrechtvaardig geacht, men kan het eigen leven niet weer oppakken. De lange alimentatieduur is bovendien niet bevorderlijk voor de economische zelfstandigheid van de alimentatiegerechtigde. De huidige duur kan zorgen voor strijd en onvrede tussen partners. Uitzonderingen op de termijn van vijf jaar zijn gemaakt voor oudere vrouwen in een langer durend huwelijk (10 jaar alimentatie) of vrouwen die maximaal tien jaar voor de AOW-leeftijd scheiden en voor vrouwen met jonge kinderen (maximaal 12 jaar). Verder geldt de wet alleen voor nieuwe gevallen.