Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 15 april 2019 16:35 | Brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer d.d. 10 april 2019, kenmerk 2550158

Evaluatie Transgenderwet: opnieuw wetswijzigingen.

De Transgenderwet bepaalt welke eisen gelden voor aanpassing van de geslachtsregistratie in de burgerlijke stand: de persoon in kwestie moet 16 jaar of ouder zijn, moet voorgelicht zijn over de juridische gevolgen van de wijziging en beschikt over een verklaring van een deskundige waaruit blijkt dat de duurzame overtuiging bestaat tot het andere geslacht te behoren.
De wet is geƫvalueerd. De Transgenderwet voorziet duidelijk in een behoefte en de uitvoering levert geen grote problemen op. Er zijn wel bezwaren tegen het huidige traject. De eis van de verklaring van de deskundige en leeftijdsgrens worden bekritiseerd.
De minister voor Rechtsbescherming gaat daarom de wet aanpassen. De deskundigenverklaring wordt vervangen door een verklaring van de betrokkenen met aanvullende waarborgen. Jongeren onder de 16 jaar krijgen de mogelijkheid tot geslachtswijziging via een verzoek aan de rechter. Gezocht wordt naar een stroomlijning van de aanvraagprocedure bij de burgerlijke stand om onnodige administratieve lasten voor de betrokkene te voorkomen.