Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 04 maart 2019 14:35 | Kamerstukken I 2018/19, 34 231, B

Voorlopig verslag Eerste Kamer over Wet herziening partneralimentatie.

De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2019 het voorlopig verslag over het wetsvoorstel tot bekorting van de alimentatietermijn vastgesteld. Een Kamermeerderheid lijkt over het geheel genomen niet negatief te staan tegenover de duurverkorting.
Er zijn vragen gesteld door de leden van de fracties van de VVD, CDA, mede namens 50Plus, D66, PvdA, ChristenUnie en SGP.
Veel vragen, zowel aan de regering als de initiatiefnemers, gaan over het gegeven dat vrouwen veelal in deeltijd werken en niet economisch zelfstandig zijn, in relatie tot de bekorting van de alimentatietermijn. Maar ook over het gegeven dat een terugkeer naar de arbeidsmarkt na een ruime alimentatieperiode heel moeilijk kan zijn. Verder vragen over de positie van, in het bijzonder, oudere vrouwen en over de betekenis van de (verruimde) hardheidsclausule tot verlenging van de alimentatieduur.