Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 11 februari 2019 08:42 | Kamerstukken II 2018/19, 35000 VI, 89 en Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, kenmerk 2487801

Motie om dubbele achternamen mogelijk te maken aanvaard.

Op dinsdag 29 januari 2019 is een motie van de leden Groothuizen een Bergkamp aanvaard om het Nederlandse namenrecht te moderniseren en onder meer een dubbele achternaam mogelijk te maken. Daarbij zou het uit 2009 stammende rapport van de Werkgroep liberalisering naamrecht leidend moeten zijn. Voor hebben gestemd: VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50plus en DENK.
De minister voor Rechtsbescherming, Dekker, had de motie ontraden. In een brief van 29 januari 2019 heeft hij gezegd dat niet is gebleken van dermate grote en urgente maatschappelijke problemen op het gebied van het naamrecht dat een fundamentele wijziging van wet- en regelgeving op korte termijn noodzakelijk is.