Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 21 januari 2019 14:01 | Brief aan de Tweede Kamer van 4 januari 2019, kenmerk 2471977

Onderzoek naleving omgangsregelingen: niet via het strafrecht.

Onder auspiciën van het WODC is door de Vrije Universiteit en de Universiteit van Utrecht onderzoek uitgevoerd naar de naleving van omgangsregelingen. De minister voor Rechtsbescherming heeft in een brief aan de Tweede Kamer op dit onderzoek gereageerd.
‘Harde maatregelen’ ter naleving van omgangsregelingen worden niet bepleit. Zij vergroten eerder de ex-partnerproblematiek die in het algemeen ten grondslag ligt aan problemen met omgang na scheiding.
Een extra wettelijke bepaling in het Wetboek van Strafrecht ligt volgens het onderzoek niet in de rede. De minister neigt deze conclusie te onderschrijven, maar vindt wel dat een ouder die geblokkeerd wordt in de omgang naar de politie moet kunnen. Een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie ondersteunt dit en dat is goed, aldus de minister.