Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 21 januari 2019 14:02 | CBS

2017: 9% van alle kinderen geboren bij alleenstaande moeder.

In 2017 werd 9% van alle levend geboren kinderen bij een alleenstaande moeder geboren. Dat is 1,5% meer dan in 2010 (7,5%) en 3% meer dan in 2000 (6%).
De percentages uit een alleenstaande moeder geboren kinderen liggen in bepaalde stedelijke gebieden aanmerkelijk hoger. Zo lag in Rotterdam het percentage op bijna 21%, en in Amsterdam en Almere op bijna 16%. Hier wonen relatief veel mensen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse achtergrond. Eenoudergezinnen komen in deze bevolkingsgroepen vrij veel voor. Maar ook in Den Haag lag het percentage zo hoog: 16%.
57% van de kinderen werd in 2017 geboren in een huishouden van een gehuwd paar. Dat is inclusief de geregistreerd partnerschappen.

Lees verder