Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 17 december 2018 11:18 | Kamerstukken II 34231

Wet herziening partneralimentatie door Tweede Kamer aanvaard.

De Wet herziening partneralimentatie is op 11 december 2018 in grote meerderheid door de Tweede Kamer aanvaard. Het wetsvoorstel beperkt de duur van de partneralimentatie. De duur van de alimentatie wordt de helft van de termijn van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Maar als er dan kinderen zijn die nog geen twaalf jaar oud zijn, loopt de alimentatie door totdat het jongste kind die leeftijd heeft bereikt. Voor huwelijken die vijftien jaren of langer hebben geduurd, loopt  de termijn van de alimentatie door tot de AOW-gerechtigde leeftijd, als de alimentatiegerechtigde bij het verzoek tot scheiding maximaal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Als deze persoon meer dan tien jaar jonger is dan de voor hem of haar geldende AOW-leeftijd en hij of zij is geboren voor 1 januari 1970 en het huwelijk heeft meer dan vijftien jaren geduurd, dan heeft deze persoon recht op tien jaar alimentatie. De termijn van de alimentatie kan worden verlengd als het einde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde. De wet gaat gelden voor eerste vaststellingen door de rechter of voor onderlinge afspraken die na de inwerkingtreding tot stand komen, maar ook voor wijzigingsverzoeken die vanaf de inwerkingtreding worden gedaan.
Dit initiatiefwetsvoorstel was op 19 juni 2015 door de leden Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Aanvankelijk beoogde dit wetsvoorstel vergaand af te wijken van de huidige grondslag, de huidige opzet en het huidige systeem van vaststelling van de hoogte en duur van de partneralimentatie. Daarvan is bij drie nota’s van wijziging teruggekomen.