Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 17 december 2018 11:19 |

Ter consultatie: Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021.

Op 11 december 2018 is een ontwerp van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 voor consultatie bekendgemaakt. Het wetsvoorstel introduceert bij scheiding een pensioenverdeling door conversie van het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen. Deze vindt van rechtswege in geval van scheiding plaats, tenzij de ex-partners binnen zes maanden na de scheiding een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een overeenkomst met afwijkende afspraken (bijv. uitsluiting van pensioenverdeling en van pensioenverevening) aan de pensioenuitvoerder hebben overgelegd. Ex-partners hoeven na scheiding dus niet langer om pensioenverevening te vragen. De rekenregels voor de conversie worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. In de wet wordt ook geregeld dat de periode waarover het bijzonder nabestaandenpensioen wordt toegekend, beperkt wordt tot de huwelijkse periode. De wet geldt voor scheidingen na de datum van inwerkingtreding van de wet. Voor scheidingen voordien blijft de bestaande wetgeving gelden.

Lees verder