Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 26 november 2018 19:52 | Nederlands Jeugdinstituut

Jeugdbescherming: te lage tarieven.

Gemeenten betalen bijna 14 procent minder voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen dan de kostprijs. Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dreigen daardoor in financiële problemen te komen, waarschuwt Jeugdzorg Nederland.
Berenschot berekende dit voorjaar de reële kostprijs van de diensten die de veertien gecertificeerde instellingen leveren, zoals ondertoezichtstellingen, reclasseringstrajecten en gezinsmanagement. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseerde gemeenten om dat kostprijsonderzoek te betrekken bij hun gesprekken met gecertificeerde instellingen over de tarieven vanaf 2019. Dat hebben de gemeenten niet gedaan, stelt Berenschot nu vast in de Monitor Fair Tarief. De gecontracteerde of verwachte tarieven voor 2019 liggen gemiddeld 13,9 procent onder de berekende landelijke kostprijs, en in sommige gevallen nog een stuk lager. Naar verwachting boeken de instellingen in 2019 samen een tekort van 39 miljoen euro.
Berenschot keek ook naar de financiële gezondheid van de instellingen. Die is slecht: ze hebben te weinig financiële reserves. Volgens vicevoorzitter René Meuwissen van Jeugdzorg Nederland verkeren de instellingen in een neerwaartse spiraal, door het veeleisende werk, de krapte op de arbeidsmarkt en de reorganisaties en bezuinigingen van de afgelopen jaren. De tarieven zijn te laag om dat tij te keren, waarschuwt hij.

Lees verder