Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 12 november 2018 16:44 | CBS

Eerste half jaar 2018: meer jongeren onder toezicht gesteld, minder jeugdreclassering.

Het aantal jongeren met jeugdhulp (niet gedwongen jeugdzorg) nam toe van 287.000 in de eerste helft van 2015 tot 336.000 in het eerste halfjaar van 2017 en 348.000 in de tweede helft van 2017. In de eerste zes maanden van 2018 daalde dit aantal naar 324.000 jongeren.
Veel minder jongeren werden begeleid door de jeugdreclassering. Hun aantal daalt al langere tijd. In het eerste halfjaar van 2018 daalde het aantal reclasseringsjongeren naar 7900. Deze daling past bij de dalende trend van de geregistreerde jeugdcriminaliteit.
Het aantal jongeren in de jeugdbescherming is in het eerste halfjaar van 2018 met 175 toegenomen tot ruim 35.000. Binnen jeugdbescherming is een tegengestelde trend zichtbaar. Het aantal jongeren uit een gezin met een ondertoezichtstelling steeg licht na een eerdere daling, terwijl het aantal jongeren met een voogdijmaatregel daalde na een stijging in voorgaande jaren.

Lees verder