Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 15 oktober 2018 15:34 | Kamerstukken II 2018/19, 34 231, 13

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie: derde nota van wijziging.

Op 1 oktober 2018 hebben de initiatiefnemers Van Oosten, Kuiken en Groothuizen een derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel herziening partneralimentatie ingediend. Deze derde nota van wijziging schrapt de bepaling dat de partneralimentatie steeds zou eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Verder is voor vrouwen die op het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van het voorstel (1 januari 2020) 50 jaar of ouder zijn, bepaald dat zij, als zij langer dat vijftien jaar getrouwd zijn op het tijdstip van indiening van het scheidingsverzoek, tien jaar recht hebben op partneralimentatie. Dat is het dubbele van het uitgangspunt van vijf jaar alimentatie.
De eerste termijn van de mondelinge behandeling van het initiatiefwetsvoorstel heeft plaatsgevonden op 29 juni 2018. Het antwoord van de initiatiefnemers op de door de Kamerleden geleverde inbreng is voorzien op 29 oktober 2018.