Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 17 september 2018 15:36 | Brief aan de Tweede Kamer d.d. 11 september 2018, kenmerk 2361135

Modernisering nationaliteitsrecht; conceptwetsvoorstel: eerste kwartaal 2019.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld dat hij ernaar streeft in het eerste kwartaal van 2019 een conceptwetsvoorstel tot modernisering van het nationaliteitsrecht in consultatie te brengen.
Het gaat om een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerstegeneratie-emigranten en -immigranten.
Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.
Zo’n wetsvoorstel heeft veel voeten in de aarde. Er moet in goed overgangsrecht worden voorzien en in de uitvoeringspraktijk van het huidige nationaliteitsrecht zullen grote aanpassingen nodig zijn. Verder moet deze modernisering vanzelfsprekend in overeenstemming zijn met het Unierecht. Daarom duurt het nog wel even voordat een conceptwetsvoorstel in consultatie gaat.