Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 17 september 2018 15:34 | HBSC 2017, Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut en SCP, 2018

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland: trends 2001-2013.

Tussen 2001 en 2013 hebben zich op verschillende gebieden aanzienlijke veranderingen voorgedaan in het welzijn en de gezondheid van Nederlandse jongeren. Dit geldt vooral voor de veranderingen in middelengebruik in deze periode, met name alcohol en tabak. Waar in 2003 bijvoorbeeld nog ruim 70 procent van de 12-jarigen ooit alcohol gedronken had, was dit percentage in 2013 gedaald naar 17 procent. In dezelfde periode waren ook enorme dalingen zichtbaar in het percentage jongeren dat de laatste maand alcohol heeft gebruikt, dat ooit heeft gerookt en dat dagelijks rookt. Binnen de groep drinkers is het percentage jongeren dat in de afgelopen maand minstens één keer 5 glazen of meer op een gelegenheid heeft gedronken echter niet afgenomen tussen 2003 en 2013. Ten slotte is het percentage jongeren dat ooit seksuele gemeenschap heeft gehad, tussen 2001 en 2013 afgenomen,
van ruim 16 naar bijna 10 procent.
Wat betreft sociale relaties, welzijn en psychische problemen van jongeren in Nederland is een grotendeels stabiel en positief beeld zichtbaar tussen 2001 en 2013. Wel was er tussen 2009 en 2013 een lichte daling in het percentage jongeren dat de relatie met vader en moeder als positief beoordeelde. Ook was tussen 2009 en 2013 een lichte daling waarneembaar in levenstevredenheid van jongeren in Nederland. Voor meisjes in het voortgezet onderwijs was er een duidelijke stijging in emotionele problemen. Positief was dat in 2013 jongeren minder vaak aangaven te pesten dan in 2009. Ten slotte is er in het eet- en beweegpatroon van jongeren tussen 2001 en 2013 weinig veranderd, al was er wel een daling zichtbaar in met name het dagelijks drinken van frisdrank.