Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 03 september 2018 09:42 | Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Besluit kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm, Eindrapport. Bijlage bij de Brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer van 30 augustus 2018 inzake deze evaluati

Evaluatie wettelijke maatregelen meerderjarigenbescherming.

Aan de Tweede Kamer is aangeboden het evaluatieonderzoek van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Deze evaluatie is bij de behandeling van deze wet in de Tweede Kamer toegezegd.
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de beoogde doelstellingen van de wet zijn gerealiseerd en hoe de praktijk sinds de wetswijziging functioneert.
De beschermingsmaatregelen bieden over het algemeen voldoende bescherming aan betrokkenen, tenzij zij zich niet aan de afspraken houden of vertegenwoordigers slecht werk leveren of frauderen. Dit laatste kan zelfs met de kwaliteitseisen niet worden voorkomen. Deze eisen hebben er wel toe geleid dat het ‘kaf van het koren’ is gescheiden en er bij vertegenwoordigers meer bewustzijn is ontstaan over het belang van goede dienstverlening.
De beloningssystematiek voor vertegenwoordigers heeft tot meer eenduidigheid geleid, maar de beloning wordt wel te laag geacht.