Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 18 juni 2018 14:36 | Kamerstukken II 2017/18, 34231, 10

Wijzigingen initiatiefwetsvoorstel partneralimentatie: duur van de alimentatie in principe vijf jaar.

Op 11 juni 2018 is een tweede nota van wijziging ingediend bij het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie.
Het wetsvoorstel wordt sterk beperkt. Het gaat nu uitsluitend over de duur van de partneralimentatie. Alle andere eerder gedane voorstellen zijn geschrapt. Voorgesteld wordt nu dat de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk bedraagt met een maximum van vijf jaar. Daarop zijn twee uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.
Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, is de duur maximaal tien jaar. Bij huwelijken met kinderen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, is de duur maximaal twaalf jaar. Voorts eindigt de alimentatieplicht als de onderhoudsplichtige gewezen echtgenoot de AOW-leeftijd heeft bereikt. Ook regelt het wetsvoorstel een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en voorziet het in overgangsrecht.