Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 18 juni 2018 14:37 | Kamerstukken II 2017/18, 31389, 621 met bijlage

Leeftijdsgrens voor kwetsbare jeugdigen naar 21 jaar?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft een advies uitgebracht over leeftijdsgrenzen voor jongeren die in verschillende regelgevingscomplexen worden gebruikt.
Hij beveelt een afwegingskader aan. Een leeftijdsgrens moet aan drie voorwaarden voldoen: (1) te verdedigen vanuit maatschappelijk, juridisch en beheersmatig oogpunt, (2) van dien aard en hoogte dat het problemen voor belanghebbenden zo veel mogelijk voorkomt en (3) niet onderhevig aan een belangrijk verschil van mening in de samenleving.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert in het bijzonder de leeftijdsgrens in de Jeugdwet te verhogen naar 21 jaar. Kwetsbare jongeren ervaren veel problemen bij het regelen van wonen, school, werk en financiƫn als zij de jeugdhulp verlaten. Aan een algehele verhoging zitten vergaande consequenties. Daaronder: de afstemming van jeugdhulp met de volwassen-ggz en het loskoppelen van de meerderjarigheidsgrens van 18 jaar. En verder zitten er financiƫle consequenties aan vast. Dat alles zal eerst goed in kaart gebracht moeten worden.