Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 28 mei 2018 19:45 | Kamerstukken II 2017/18, Aanhangsel 2107

Geen liberalisering van het naamrecht.

In antwoord op Kamervragen van het lid Bergkamp (D66) heeft de minister voor Rechtsbescherming laten weten de huidige regeling van het naamrecht in balans te vinden.
Het eerste kind van niet met elkaar gehuwde of geregistreerde ouders krijgt de naam van de geboortemoeder als de ouders geen keuze maken. Het kind van gehuwde/geregistreerde ouders krijgt de naam van de partner van de moeder als de ouders geen keuze maken. Nu iets meer dan de helft van de eerste kinderen buiten huwelijk wordt geboren, betekent dit dat ongeveer de helft van de kinderen bij gebreke van naamskeuze de naam van de geboortemoeder houdt en de andere helft de naam van de andere ouder krijgt. Daarmee pakt de huidige regeling in totaal grosso modo evenredig uit. De minister acht de huidige regeling in balans en recht doen aan de rechten van alle ouders, zowel mannen als vrouwen. De minister ziet dan ook geen reden om de huidige regeling te wijzigen.