Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 30 april 2018 14:13 | Brief van de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer, kenmerk 1329177-175577-J

Programma Zorg voor de Jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden.

De minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming hebben op 18 april 2018 het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin hebben zij zes doelen geformuleerd. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen, meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, alle kinderen de kansen bieden zich optimaal te ontwikkelen, kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden, jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt en investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.
De transformatie die de Jeugdwet wil bewerkstelligen, moet grotendeels nog gerealiseerd worden. Zo is nog niet concreet gemaakt wat ’passende jeugdhulp’ is. Verder is de aansluiting met de Jeugd-GGZ nog lang niet op orde. Voor de wachtlijsten in de jeugdzorg wordt een aanpak voorgesteld.
Opvallend is dat wordt voorgesteld om de pleegzorg standaard te verlengen tot 21 jaar en daarover bestuurlijke afspraken te maken. Verkend wordt welke wijziging van de Jeugdwet hiervoor nodig is.
Er is tot en met 2020 in totaal 108 miljoen euro beschikbaar om deze doelen te bereiken. Daartoe worden ‘Regionale deals Jeugd’ gesloten.