Wendy_schramaW.M. Schrama
Vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenlevers:­ van de regen in de drup. Commentaar bij Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:­NL:­HR:­2019:­707.
 

Nieuwsbericht

SW | 23 april 2018 14:14 | WODC, Factsheet 2018-5, Scheidingen 2017

Cijfers over aantallen afgedane echtscheidingen en daarmee verwante procedures.

Het WODC heeft een factsheet met cijfers over scheidingen en daaraan verwante procedures bekendgemaakt.
Het aantal afgedane echtscheidingen bedroeg in 2017 ongeveer net zoveel als in 2016. 65% was op gemeenschappelijk verzoek, 20% op eenzijdig verzoek zonder tegenspraak en 14% op tegenspraak.
Het aantal partneralimentaties is wederom gedaald naar 100 in 2017. In 2016 waren dat er nog 1200, in 2004 meer dan 2000. Ook het aantal procedures over kinderalimentaties is wederom gedaald. Die daling is vanaf 2013 ingezet. In 2017 ging het om in totaal 6800 zaken, waarvan de helft vaststellingsverzoeken en de helft wijzigingsverzoeken.
Het aantal gezagszaken vertoont een sterk stijgende lijn en is tussen 2016 en 2017 opnieuw toegenomen van bijna 6400 naar ruim 6600. De stijging zit vooral in verzoeken of voorzieningen over gezamenlijk gezag en gezag door één ouder. Kanttekening hierbij is dat dit getal ook niet-scheidingsgerelateerde gezagszaken kan betreffen.
Het aantal hogerberoepprocedures is vrijwel gelijk gebleven (ongeveer 3100) De meeste gaan over gezag en omgang (ruim 1200). Daarna volgen de zaken over levensonderhoud (ruim 800).